ברוכים הבאים לאתר yogaplace.co.il ("האתר"), פורטל היוגה המוביל בישראל.

אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

תכני האתר אינם מהווים או מחליפים יעוץ רפואי פרטני

במידה והחלטת לבצע את התירגולים המוצגים באתר ללא השגחת מורה יוגה מוסמך יש לבצעם לאחר התייעצות עם רופא ובהפעלת שיקול דעת ואחריות אישית.

המידע וההמלצות המופיעות באתר אינן מהוות תחליף לייעוץ וטיפול רפואי, ובעל האתר אינו מתחייב או מבטיח לך תוצאות כלשהן. אתה מבין שפעילות גופנית, אם לא נעשית כראוי, עשויה להוות סיכון לבריאות שלך. המידע הניתן בתכני האתר, אינו נועד להוות תחליף לייעוץ רפואי מהרופא שלך או מספק שירותי הבריאות שלך. יש להתייעץ עם הרופא שלך בכל שאלה או חשש לגבי מצבך הבריאותי לפני ביצוע כל פעולה גופנית הקשורה בתכני האתר.

 

תכני האתר

התכנים המוצגים באתר מובאים בפניך AS IS. בעלי האתר אינם מתחייבים לכך שהתכנים המופיעים באתר הינם מעודכנים או מדויקים או חפים מטעויות או שגיאות ואתה פוטר את בעל האתר מכל אחריות בקשר לכך.

 

בעל האתר אינו מתחייב שהתכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר יהלמו את צרכיך וציפיותיך.

הנך פוטר את בעל האתר מכל אחריות לאופן שבו תעשה שימוש בתכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים המוצעים באתר ולכל נזק העלול להגרם לכך עקב השימוש כאמור.

לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים בתכני האתר שייכות לבעל האתר או לצדדים שלישיים שהתירו לבעל האתר להציג את התכנים שלהם באתר. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסט, תמונות, איורים, קטעי צליל, קטעי וידיאו, גרפיקה ויישומי תוכנה ("התכנים").

אסור לך לעשות שימוש בתכנים באופן הפוגע בזכויות הקנייניות של בעל האתר ובכלל זה, אסור לך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם את התכנים ללא הסכמת בעל האתר לכך מראש ובכתב.

 

כמו כן אסור לך לעשות במידע  כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום פגיעה בזכויות המוסריות של בעל האתר.

בגלישה באתר זה אתה מסכים שלא להפיץ, לשנות, להעביר, להדפיס, לשכפל, לבצע שימוש חוזר, לפרסם או להשתמש בתכני האתר או חלקים ממנו למטרות ציבוריות או מסחריות ללא הסכמה מראש ובכתב של בעל האתר. אי כלילת הודעה זו בכל עותק דיגיטלי או מודפס של התכנים מאתר זה, או חלקים ממנו; רישום בלתי מורשה בטענה של זכויות יוצרים על התוכן של אתר זה, או חלקים ממנו; הוספה או השמטה מהתוכן של אתר זה או חלקים ממנו; רווחים מהעברה או שכפול של תכני אתר זה, או חלקים ממנו, מהווים הפרה ברורה של ההיתר שניתן בהודעה זו, והינם אסורים בהחלט. כנגד המפר אחד או יותר מסעיפי הודעה זו ינקטו צעדים משפטיים.

הסימנים המסחריים וסימני שירות והתכנים מוגנים על ידי זכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני. כל שימוש בלתי מורשה של התוכן המוצג באתר זה עלול להפר את חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימנים מסחריים, חוקי הפרטיות והפרסום, ותקנות התקשורת אשר המפר אחד או יותר מהם צפוי לעמוד בפני הליכים משפטיים כנגדו.

האתר מציע לך אפשרויות שונות של אינטראקציה חברתית אשר באמצעותם אתה יכול לפרסם תכנים באתר.

חל עליך איסור מוחלט לפרסם באתר תוכן המפר זכויות צד שלישיים ובכלל זה (אך לא רק) תכנים המהווים לשון הרע, הוצאת דיבה, שקר, ניבול פה , פורנוגרפיה, תועבה או כל חומר שיכול להוות או לעודד התנהגות שתיחשב כעבירה פלילית, או תכנים המפרים את דיני מדינת ישראל.

בחירתך לפרסם תכנים באתר מהווה את הסכמתך שבעלי האתר יהא רשאי להשתמש בתכנים אלה לכל מטרה, כולל פרסום באתרים חיצוניים ופרסום כחלק מהתוכן והמדיה באתר ובכלל זה רשאי בעל האתר להשתמש בכל הרעיונות, המושגים או הידע הכלול בתכנים הללו לכל מטרה שהיא, לרבות , אך לא רק, פיתוח, ייצור, הפצה ושיווק מוצרים תוך שימוש במידע כזה, ללא התחייבות ליידע, לזהות, לתת לך קרדיט או לפצות אותך או כל אחד אחר בכל דרך שהיא.

באתר עלול להופיע תוכן הכולל תגובות, צ'אטים, הודעות, תמסורות, לוחות מודעות וכדומה שפורסם על ידי צדדים שלישיים. בעל האתר אינו נושא בכל אחריות הנובעת מתוכנם של תכנים אלה.

התוכן המפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים אינו תוכן המסופק ו/או נערך על ידי בעל האתר ו/או מי מטעמו. בעל האתר ו/או מי מטעמו אינו אחראי לנכונות, דיוק, אמינות וטיב התוכן הנ"ל,  כמו גם לשגיאות, הטעיות, פגיעה באדם או בחברה, הפרות חוק ו/או כל תוכן פוגעני המתפרסם על ידי צדדים שלישיים. בעל האתר אינו אחראי לכל אובדן או נזק, ישיר או עקיף שעלולים להיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בתכנים אלו.

 

דע כי בעל האתר ישתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או צו בית המשפט המבקשים או מורים לו לחשוף את זהותו של אדם שפרסם מידע או חומרים מסוג זה.

בעל האתר רשאי, אך לא חייב, למחוק בעצמו כל מידע שיפורסם באתר, כולל מידע של גולשים או צד שלישי וזאת על-פי שיקול דעתו הבלעדי. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בעל האתר יהא רשאי למחוק מידע כאמור, בין השאר, מסיבות טכניות ו/או אם המידע שפורסם או האופן שבו פורסם נוגדים איזה מתנאי השימוש הנ"ל, או מסיבות סבירות אחרות.

 

קישורים לאתרים אחרים

באתר ניתן למצוא קישורים (links) לאתרים אחרים.

הקישורים נועדים לנוחיותך לבד.

בעל האתר אינו אחראי לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג'.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידי האתר לאותם אתרים מקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים ו/או השירותים המוצגים בהם.

 

בעל האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים ('לינקים') שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל והוא רשאי לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים  והכל לפי שיקול דעתו המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר זה מלא, מהימן, עדכני או אמין.

הגבלת אחריות

בעל האתר עושה מאמצים רבים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, בעל האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי ספק השירות או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים.

 

בעל האתר לא יישא באחריות לכל נזק ישיר או עקיף, העלול לנבוע מתוך השימוש שבחרת לעשות בתכנים, בשירותים ו/או במוצרים המוצגים באתר זה. כל תוכן באתר זה מסופק לך כמו שהוא, ללא אחריות מכל סוג שהוא. אתה מסכים במפורש כי השימוש שלך באתר נעשה על אחריותך בלבד. בעל האתר אינו מעניק אחריות או התחייבות כלשהי ביחס לתכני האתר, השירותים ו/או המוצרים המוצעים והמוצגים בו, לרבות ביחס לאמינות או לדיוק התוכן של כל מידע הניתן באמצעות אתר זה ואינו נושא בכל התחייבות או אחריות עבור כל טעות או השמטה שיתגלו בתכני האתר.

בעל האתר אינו מתחייב ששימושך באתר יהיה ללא הפרעה או ללא טעויות.

שינויים באתר ובשירותים

ספק השירות רשאי לשנות מעת לעת את מבנה ומראה האתר, היקפם וזמינותם של התכנים, השירותים והמוצרים המוצגים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם לרבות גביית תשלום עבור תכנים כאלה ואחרים – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם. בעל האתר שומר על זכותו להכניס שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלות על השימוש באתר ובתכניו. הנך נדרש לעיין בנוסח תנאי השימוש מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים.

פניות לבעל האתר

בכל שאלה אודות האתר ותכניו, ניתן לפנות ישירות לבעל האתר בדואר אלקטרוני, בכתובת: yogaplaceom@gmail.com

ניוזלטר ודיוור ישיר

בהסכמתך לתנאי השימוש הנ"ל הנך מאשר בזאת את הסכמתך לקבל מבעל האתר כל דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר בנוגע לאתר, מוצריו, שירותיו ופעילותו, באמצעות הדואר האלקטרוני שאת פרטיו תתבקש למסור כתנאי לקבלת הדיוור הישיר (כולל ניוזלטרים ו/או כל פרסום אחר) (להלן: "המייל"). הנך מצהיר בזאת, כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות בגין חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982, כנגד בעל האתר ו/או מי מטעמו בגין קבלת הדיוור הישיר האמור באמצעות המייל. במידה שתהא מעוניין להפסיק את שירות קבלת דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר כאמור לעיל, באמצעות המייל, עליך לשלוח דואר אלקטרוני, הכולל סירוב לקבלת החומר כאמור, לכתובת: yogaplaceom@gmail.com

הרשמה לצורך קבלת תכנים, שירותים או מוצרים מסוימים

ייתכן וחשיפה לתכנים מסוימים באתר תהא טעונה הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני שלך או פרטי כרטיס האשראי שברשותך. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לקבל את התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים.

 

ספק השירות ישתמש במידע שתמסור על-פי מדיניות הפרטיות הנהוגה על ידו והמפורטת כאן.

 

הנך מתבקש לנהוג בקפידה במסירת הפרטים ולמסור פרטים נכונים בלבד. בעת הרישום תתבקש לבחור שם משתמש וסיסמה. שם המשתמש והסיסמה ישמשו אותך לצורך הזדהות. שמור על שם המשתמש והסיסמה בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם. הקפד להחליף את הסיסמה בתדירות גבוהה ככל האפשר, ובכל מקרה אחת לשישה חודשים לפחות.


קניות, מידע מסחרי ופרסומות

בעל האתר או כל מי שיקבל היתר מבעל האתר והם בלבד, רשאים לפרסם באתר מסרים מסחריים מטעמו או מטעם צד שלישי (לרבות מודעות פרסומת), להציב סמל מסחרי שלו, קישורים לאתרי אינטרנט אחרים או לעמודים אחרים באתר, מודעות-חלון קופצות (Pop-up או Pop-under), "באנרים", או לפרסם בכל דרך אחרת שיחליט בעל האתר.

 

בעל האתר לא יישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר. בעל האתר אינו כותב, בודק, מוודא, עורך או מבקר את תוכן הפרסומים הללו או אמיתותם. האחריות לתוכן המודעות ולמידע המסחרי חלה על המפרסמים בלבד. פרסום המודעות אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים או המוצרים המוצעים בהן למכירה.

סמכות שיפוט

לבתי המשפט המוסמכים שמושבם בעיר תל-אביב תהא הסמכות המקומית הבלעדית לדון בכל עניין הנודע לתנאי שימוש אלו.

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי הפרטיות באתר yogaplace.co.il ("האתר").

אנא קרא מדיניות זו בעיון משום שכל שימוש באתר, בתכניו ו/או בשירותים ו/או במוצרים המוצעים בו כפוף לתנאים ולהגבלות המופיעים במסמך זה.

תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

ייתכן ותתבקש בעת הרשמה לשירותים ו/או תכנים מסוימים באתר, למסור נתונים שונים אודותיך ("הנתונים"). הנתונים יישמרו במאגר המידע של בעל האתר. אינך חייב על-פי חוק למסור את הנתונים, אולם בלא למוסרו לא תוכל להשתמש בתכנים והשירותים הללו.

האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע הכולל מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע שבעל האתר עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל ממפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אליך אם נתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתו.

 

בעל האתר לא יעביר לצדדים שלישיים את הנתונים, אלא במקרים המפורטים להלן: (א) בעת שתרכוש מוצרים ושירותים מצד שלישי כאמור, יועבר אליהם המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת קשר איתך (ב) במקרה שתפר את תנאי השימוש של האתר או אם תבצע באמצעות האתר פעולות שבניגוד לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה (ג) אם יתקבל בידי בעל האתר צו שיפוטי המורה לו למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי (ד) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין בעל האתר (ה) בכל מקרה שספק השירות יסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

 

בעל האתר יהא רשאי להציע לך לעשות שימוש באפליקציות שונות, בין אם באתר ובין אם באתרים אחרים (כגון פייסבוק), אשר עלולות לידע צדדים שלישיים (לרבות ברשתות חברתיות) כי קראת תכנים מסוימים באתר. הנך מאשר כי הובא הדבר לידיעתך ואין לך ולא תהיה לך בעתיד כל טענה ו/או דרישה ביחס לאמור לעיל.

 

אם בעל האתר יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת ישות משפטית אחרת הוא יהא זכאי להעביר לישות זו העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שישות זו תקבל על עצמו כלפיך את ההוראות הנ"ל.

 

ייתכן כי חלק מהמודעות, שבהם אתה צופה בעת הביקור באתר מגיעות משרתים של צדדי ג', המנהלים את מערך הגשת הפרסומות באתר.

 

ניהול הפרסומות מצריך מחברות אלו הצבת Cookies במחשבך ושיבוץ web beacons במודעות הפרסומת (להלן: "Cookies")

 

תפקיד ה – Cookies הינו סיוע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתרי אינטרנט בהם קיים פרסום ואודות הפרסומות אליהן נחשפת ועליהן הקלקת. המידע הנאסף מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפניך לנושאים שיעניינו אותך.

 

אם אינך רוצה לקבל Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן.

 

אתה יכול למחוק את ה – Cookies במחשבך בכל רגע. לתשומת ליבך, מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה להתאים את הפרסומות באתר להעדפותיך. ייתכן גם שנטרול ה – Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתרי אינטרנט אחרים.

 

השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.

 

שימושך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת Cookies שלנו ושל השותפים העסקיים של האתר, כגון גוגל וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

 

למדיניות הפרטיות של Google ראה:http://www.google.com/intl/en/privacy

 

בעל האתר מיישם באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ספק השירות אין בהם בטחון מוחלט ועל כן בעל האתר אינו מתחייב שהתכנים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

בנוסף, אם המידע שבמאגרי ספק השירות משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

 

אם אתה מרגיש שאנחנו לא שומרים על מדיניות פרטיות זו מכל סיבה שהיא, אנא פנה אלינו באופן מיידי באמצעות דואר אלקטרוני ב yogaplaceom@gmail.com