מה הכי מתאים לך היום?

לתרגל

לתרגל

לתרגל
לקרוא

לקרוא

לקרוא
למצוא

למצוא

למצוא

"אם אינך רואה את אלוהים בכל, אינך רואה את אלוהים כלל". יוגי בהג'ן

מה חדש אצלנו?